Reglementen

 
          
 
BAANREGLEMENT TV LEUNEN V-H
 
Eenieder, die gebruik maakt van de tennisbanen, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.
Baanreglement down-louden:
                    
 
 
          
 
BESTUURSREGLEMENT "Alcohol in sportkantine"
 
Sportverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement. Met "sportvereniging" wordt bedoeld een sportvereniging met een kantine in eigen beheer.
Bestuursreglement down-loaden:
 
                    
 
 
          
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING LVH
 
Alle rechten en plichten der leden zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Huishoudelijkreglement down-loaden:
 
Huidige reglement:
               
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 515 814

TV Leunen VH

Meester de Haanstraat 20
5809 BC Leunen

KVK-nummer

40166180